Zobrazit navigaci

Základní škola

Základní škola je trojtřídní s pěti ročníky. Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 50 žáků. Naše škola nabízí rozšířenou výuku informatiky - informatiku vyučujeme již od 3. ročníku. Anglický jazyk je povinně vyučován od 3. ročníku tři hodiny týdně, ale žáci se s angličtinou setkávají již v 1. a 2. ročníku v rámci zájmového kroužku. Další disponabilní hodiny školy využívá k výuce českého jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy. Škola žákům k výuce i k případnému zapůjčení domů poskytuje 20 notebooků a 11 tabletů. Dále nabízíme, v případě nepřítomnosti žáků při vyučování jejich zapojení do vyučovacích hodin on-line formou.