Zobrazit navigaci

Důležité informace

Školní družina - upozornění pro rodiče

19. 6 . 2023

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému počtu žáků bude ve školním roce 2023/2024 školní družina otevřena pouze pro žáky 1., 2. a 3. ročníku.

Žáci 4. a 5. ročníku mohou navštěvovat vybrané kroužky, které končí zpravidla ve 14,00 hodin a dále jim bude umožněno bezplatně navštěvovat ranní družinu po příjezdu autobusů. Pokud žáci 1., 2. a 3. ročníku nevyčerpají kapacitu školní družinu, budou uvolněná místa nabídnuta žákům 4. ročníku.