Zobrazit navigaci

O nás

Náš školní program pro předškolní vzdělávání (ŠVP)  „Objevujeme svět“ vychází  ze zaměření MŠ, a to je snaha objevovat s dětmi svět ve všech jeho podobách.

Cíle:

Chceme dětem přiblížit svět kolem nás se všemi jeho krásami a zákonitostmi. Chceme navázat na to, co zná dítě z rodiny a pokračovat v jeho rozvoji.

V naší školce se dětem plně věnujeme a respektujeme jejich zájmy a potřeby, věnujeme pozornost digitální, prematematické a čtenářské gramotnosti, tvořivým a poznávacím činnostem.

Využíváme přírodní prostředí, ve kterém se naše školka nachází, k rozvoji environmentální výchovy (louky, pole, zahrada – to je přece paráda).

Jak pracujeme:

 • Ve ŠVP je vzdělávací obsah rozčleněn do 5 tématických celků (vychází z ročních dob, tradic a svátků)
 • V třídním vzdělávacím programu jsou tyto celky (integrované bloky) s podtématy zpracovány do konkretizované nabídky cílů, které učitelka při práci s dětmi naplňuje
 • Denně se věnujeme různým oblastem, které jsou motivovány tématem a motivačním maňáskem
 • Denně zařazujeme ranní cvičení a pohybové chvilky, hry, pobyt v přírodě a na školní zahradě

Co plánujeme:

 • Budeme pokračovat ve spolupráci klaunem Fugo, hudebnicemi Bambiny, s loutkohercem Pirošukem – všichni k nám jezdí se svým programem
 • Zařadíme projektové týdny, při kterých zažíváme napětí, radost, legraci, překvapení (týden: Ať žijí duchové!, mikulášský, karnevalový, čarodějnický  a dětské zahradní slavnosti, piknik)
 • Využijeme nabídky vzdělávacích programů pro děti – zaměřených na environmentální výchovu
 • Zorganizujeme „Mikulášskou nadílku“, dárkování u stromečku, karneval, tvořivé odpoledne maminek s dětmi, zábavné dopoledne ke Dni dětí, oslavujeme Den země procházkou do Doudleb, loučíme se s předškoláky hledáním pokladu
 • Zapojíme se do tradic spojených s Vánocemi
 • Navštívíme s předškoláky ZŠ před zápisem, se všemi dětmi knihovnu, Dům umění a planetárium v Českých Budějovicích
 • Zařadíme i nabídky, které se naskytnou během roku

 

Rádi dětem zpestříme školní rok akcemi, které nám zprostředkují nové zážitky a zkušenosti, zpestří a obohatí život v naší školce, který je tak i dík těmto akcím barevný a pestrý. Těšíme se na další zážitky.